O nama

Udruženje tekstila, obuće i kože u Bosni i Hercegovini formirano je na osnivačkoj Skupštini 30.03.2006. godine u hotelu ''Dom penzionera'' u Zenici. Skraćeni naziv U.T.O.K. Usvojen je Statut , izabran Upravni odbor od 7 članova te usvojen Poslovnik o radu Upravnog odbora. Udruženje je registrovano u ministarstvu pravde države Bosne i Hercegovine i djeluje u skladu sa zakonima BiH.

Sjedište udruženja je u Sarajevu, Džemala Bijedića br.2. Udruženje je nevladina, neprofitabilna i nestranačka organizacija čiji su ciljevi podrška i unapređenje razvoja teksilne, obućarske i kožarske industrije.

Područje djelovanja Udruženja je cijela Bosna i Hercegovina. Sve članice udruženja su potpisale pristupnicu čime su preuzele obaveze definisane Statutom. Pregled firmi-članica je sastavni dio ove stranice i čini bazu podataka Udruženja.

Vizija

Snagom ideje i predanim zajedničkim radom, bez straha od izazova, štitimo prava i interese naših članova i postižemo rezultat.

Misija

Objediniti sve vrijednosti u BiH ka zajedničkom cilju. Cilj nam je unaprijediti kvalitet poslovanja tekstilne, obućarske i kožarske industrije, te postati nezaobilazan oslonac članicama, kao i interesnim partnerima iz cijelog svijeta. Zajedničkim radom stvoriti uslove za trajan ekonomski i društveni razvoj, te obezbjediti povoljan poslovni ambijent.